Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

thơ lục bát


VỀ THÔI EM
Bỏ thành lòng nhẹ mây xa
Lòng xưa  núi biếc nếp nhà hoang sơ
Tử sinh cũng một chuyến đò
Đến đi qua lại mù khơi luân hồi

Về đây phơi áo bụi đời
Nghe sông đá cạn cuộc chơi lỡ bồi
Nữa đêm chuông vọng qua đồi
Ngàn mây sương vỡ bóng đời cố nhân

Về nghe vắng lặng rừng  trăng
Nghe lòng viễn xứ ngựa hoang hát tuồng
Về nghe sương rụng bên đường
Nghe đời huyển mộng qua vườn chiêm bao

Về nghe gió ngọn tùng xao
Mượn trời mưa gió vẫy chào thiên hư
Soi lòng quán niệm kinh thư
Tiêu dao sinh tử trăng rừng ghé chơi

Bỏ quên đắt thất phố người
Hồn tiên mơ bướm khóc cười ngõ hoa
Về khơi trầm biếc sơ hoang
Câu kinh vô sự mây ngàn qua sông

Về thôi -Thiên địa mênh mông
Thiên thu tro bụi-hư không gọi người!
Về nghe em-chuyện ở đời
Đục trong thanh thản Ta Người sắc không
GM.Nguyễn Đình Diệm “ Vàng tâm riêng cõi” Tuy hòa 2006
Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

thơ lục bát

TÀN DÂU BẾN MỘNG
Bao mùa lắng giọt mưa tuôn
Nghe thời gian chảy theo nguồn nước đi
Già rồi chừ biết nói chi
Giữa đời trong đục ngày đi bóng tàn

Thân bèo mưa nắng hợp tan
Thương về cố quận xa ngàn trùng mây
Nghe đêm gọi tiếng canh chầy
Buồn vui bóng cũ lắc lay hạc chiều

Nỗi niềm tâm sự ít nhiều
Dại khôn đắc thất tiêu điều ...mây bay
Có chi miên viễn kiếp này
Thời gian vỗ cánh tháng ngày chiêm bao

Thực hư chừ hết lao xao
Thân già bước thấp bước cao bóng đời
Trăm năm bóng ngã lưng đồi
Tàn dâu bến mộng nhòa trôi phận người!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm