Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016ĐÃ CẠN BỜ

Sóng vỗ trùng khơi sóng thét gào
Lệ đau trăn trối giữa trăng sao
Xác chết thủy sinh bồng bềnh nước
Mà xa xót ruột thấu trời cao

Lệ nhòa bãi cát dân điên đảo
Còn chi cái sống đã hư hao
Quặn dạ ngư dân sầu biển chết
Mà lòng vô vọng tận trời xa

Khi lòng nham hiểm đã ra tay
Vạn đám sinh linh phải đọa đày
Biển chết rừng cằn ...ai gây tội
Chữ vàng chữ bạc vỗ cánh bay!

Những sáng trời lên thuyền nằm khóc
Bao ngày đất nẻ ruộng đồng khô
Khổ lắm trời ơi đời sao vậy
Cái sống trời ban đã cạn bờ!!!
GM.Nguyễn Đình DiệmThứ Ba, 21 tháng 6, 2016


TRẦM THĂNG MỘT KIẾP
Lụy nẻo trần gian mơ diễm mộng
Tà huy nhạt nắng bóng phai hồng
Quanh năm dầu dãi đời hoen lệ
Một kiếp dâu tằm nợ trả đong

Đã trãi bao thu muôn lận đận
Ưa danh thích lợi vạn lầm than
Bôn ba vị ngã tâm lưu lạc
Tất bật quên đời nghiệp báo thân

Kiếm ngược tìm xuôi hồn vất vưởng
Khóc cười rả rượi bến tơ vương
Nào hay tóc bạc thân già bệnh
Nội kết vô minh lắm não nường

Trầm thăng một kiếp bao niềm nỗi
Viễn cảnh về không đã tới rồi!!!
Thôi chừ khơi lại lò trầm cũ
Tịnh lại tâm đời nhẹ bước chân

GM.Nguyễn Đình Diệm 17.6.2016Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

LÊN  NON

Lên non lặng ngắm đá cùng thông
Lắng dạ bên dòng suối mát trong
Bỏ bụi phồn hoa đời mệt mỏi
Phủi tay ngồi xuống nhẹ tâm lòng

Lên non dạo nắng ngắm trời xa
Bát ngát trang thơ nhuộm nắng tà
Bỏ thuở say nồng hương dục lạc
Bên dòng ánh nước bóng chiều sa

Lên non gió lộng bước nhàn vân
Tịch mịch sương lam nhẹ nghiệp trần
Dạ lắng chuông đưa về cố xứ
Chan hòa ánh nguyệt cỏi uyên thâm

Lên non lòng nhẹ áng mây bay
Quên những bon chen ái ố đầy
Vô tư chim hót bên triền núi
Tịnh lạc chung trà khoảnh khắc đây

GM.Nguyễn Đình Diệm 12.6.2016


Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

TẤM THÂN TỨ ĐẠI

 Tấm thân tứ đại buồn vui mãi
Kiếm áo tìm cơm cứ miệt mài
Được mất mất được bao chìm nổi
Vất vưởng trôi dòng mộng túy sinh

Tấm thân tứ đại mãi khóc cười
Luân hồi lui tới cứ đầy vơi
Chiều đi bóng xế ngày qua vội
Còn lại bên đường trắng tóc vôi

Tấm thân tứ đại giữa hai bờ
Đục đục trong trong lắm dật dờ
Một kiếp tằm dâu muôn vật vã
Ngoảnh lại chao ôi khổ lụy rồi

Thức tĩnh trần tâm – đời hư vọng
Tấm thân tàn úa giữa không hoa
Tâm kinh soi sáng lòng nhân thế
Hồi đầu giác ngạn vượt đôi bờ

GM.Nguyễn Đình Diệm. tháng 6.2016


Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

lục bát GM.Nguyễn Đình Diệm


TÂM TỪ DẠ HỶ

Từ tâm dạ hỷ đắp bồi
Gieo mầm phạm hạnh xây đời vô ưu
Hỷ xả xóa sạch oán cừu
Từ tâm phước chuyển luân lưu nhiều đời

Hỷ xả nhẹ bước thảnh thơi
Bốn mùa gió chướng tịnh lời nhỏ nhen
Tâm từ thoát khỏi bon chen
Thênh thang hòa ái chông chênh phận người

Tâm từ ân đức tuyệt vời
Hóa duyên sân hận “chin mười”* bỏ đi
Hỷ xả nhẹ gánh thị phi
An nhiên vô sự huyền vi tháng ngày

Từ tâm dạ hỷ hiển bày
Vô biên phiền não hóa mây về nguồn
GM.Nguyễn Đình Diêm. 31.5.2016