Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016


LỜI MẸ
Hoang vu
mưa nắng nhạt nhòa
Buồn vui mái cũ sương sa mái đầu
Còn đây
bóng mẹ canh thâu
Lời ru êm ái  khắc sâu cõi lòng.
GM.Nguyễn đình Diệm.26.12.2016 

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Giác Minh cùng thi hữuNGÕ BÂNG KHUÂNG
Ta về chốn cũ dạo mùa trăng
Lối mộng còn đây bóng ả hằng
Kỷ niệm bao thời thêu nguyện ước
Hương trời vạn thuở dệt lời chăng?
Gió gọi mây về cơn mộng mị
Sương bay nắng trải nẻo mơ màng
Tấc dạ bồi hồi thương tuổi ngọc
Bùi ngùi mái cũ ngõ bâng khuâng
GM.Nguyễn Đình Diêm

CHỐN CŨ
Chốn cũ ngày xưa tuổi mộng mơ
Cùng nhau hò hẹn dưới trăng mờ
Nụ tình chớm nở hương ngào ngạt
Đẹp tuyệt vời cái thủa ban sơ.

Xa tuổi dại khờ Người còn nhớ?
Bến cũ ngày xưa Ta vẫn chờ
Chiều nay một mình buồn lặng lẽ
Ngắm mây trời với nổi bơ vơ...

Ngọc Dung

NGÕ MỘNG
( Kính họa )
Ngõ mộng treo hờ nửa bóng trăng
Chòm sao bỡn cợt với cô hằng
Ai ngồi chải tóc chờ hương cũ
Trước cửa mây lùa đợi gió chăng
Kẻ hẹn mùa sang nào chẳng thấy
Người mong tới vụ có ai màng
E tình đã lỡ tàn duyên phận
Tựa nước xuôi dòng gợn sóng khuâng ./.
BỤI THỜI GIAN (LCT)
23/11/16

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016


Một ngày bình yên
theo nắng ngày lên
Non vàng hương gió
Cùng bóng chiều say.
GM.Nguyễn Đình Diệm.tháng 11.2016