Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016


GMSAU KHI KHỎI BỆNH

TÂM TÌNH TUỔI BẢY TƯ
Năm nay khỉ đến bảy tư rồi
Đã trải buồn vui - vạn ngươc xuôi
Cát bụi nhân gian -  hòa kiếp sống
Tơ tằm thế sự-  hóa duyên đời
Lo chi gió cuốn trăng tròn khuyết
Chả ngại sông qua bến lỡ bồi
Thấp thoáng bờ sương niềm mái cũ
Mưa chiều nắng sớm một thời thôi.