Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

chào ngày mới
Ngày tuyệt vời
về muôn nơi
Hồn nắng trải
mênh mông 
ngày
GM.Nguyễn đình Diệm

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

dọc đời chiêm baoCHIỀU VÀO ĐÔNG
Trời chiều lành lạnh chạm đông phong
Lại ngóng tình em tím cả lòng
Mờ xa bóng nhạn mơ hồ nhớ
Một thuở cho nhau những nã nồng

Đã hứa cùng nhau suốt cuộc đời
Ân tình vạn thuở nghĩa chung đôi
Kỷ niệm còn thơm hương sắc phượng
Mà người biệt dạng bóng mù khơi

Vọng tiếng ngày xanh bên mái cũ
Nghe hồn phiêu dạt nắng vàng hanh
Lang thang ngõ vắng chiều buồn Huế
Lãng đãng mây về thả bóng thu

Lặng ngắm vàng rơi lòng rười rượi
Bên dòng Hương cũ lạnh bờ môi
Nghĩa bậu sầu xưa về gõ cửa
Âm thầm lệ ngấn buốt vào đông

GM.Nguyễn đình Diệm